Základní škola Holzova 1, Brno

Aktuality

6. a 7. 4. 2018
Zápis do 1. tříd pro školní rok 2018/2019
Vážení rodiče budoucích prvňáčků, zápis do 1. tříd bude probíhat v budově Pohankova 5 v pátek 6. dubna od 13.00 do 18.00 hodin a  v sobotu 7. dubna od 9.00 do 12.00 hodin. S sebou přineste rodný list dítěte a vytištěnou přihlášku z elektronického zápisu.
24. 3. 2018 
Velikonoční jarmark
Srdečně všechny zveme na Velikonoční jarmark, který pořádá naše škola v sobotu 24. 3. 2018 od 9 do 12 hodin na budově Pohankova 5. 
šk. rok 2017/2018
Opět nejlepší výsledky!
Několik našich žáků získalo ocenění za mimořádný úspěch v projektu Národní testování SCIO… Gratulujeme!
Ocenění společnosti Scio
šk. rok 2017/2018
Absolventské práce 9. ročníků
V letošním školním roce žáci devátých ročníků zpracovávají a následně odprezentují absolventské práce. Absolventské práce jsou jednou z forem, kterými škola ověřuje úroveň dosažené očekávané přípravy absolventů do reálného života (ať už dále studijního nebo pracovního).
šk. rok 2017/2018
Přijímací řízení ve školním roce 2017/2018
Vážení rodiče, v příloze naleznete informace o průběhu přijímacího řízení ve školním roce 2017/2018.
šk. rok 2017/2018
Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně
Projekt je podpořen v rámci výzvy OP VVV Inkluzivní vzdělávání pro koordinovaný přístup v sociálně vyloučených lokalitách (KPSVL).
Doba realizace projektu: 1. 9. 2017 – 29. 2. 2020 
Ukončení financování aktivit na školách: 31. 12. 2019 
Cílem projektu je plošná podpora ZŠ na území města Brna při zavádění a realizaci společného vzdělávání, prevence školní neúspěšnosti, podpora začleňování žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí do základního vzdělávání.