Základní škola Holzova 1, Brno

Aktuality

1. 12. 2018 
Vánoční jarmark
Srdečně všechny zveme na Vánoční jarmark, který pořádá naše škola v sobotu 1. 12. 2018 od 9 do 12 hodin na budově Pohankova 5. 
šk. rok 2018/2019
Přijímací řízení ve školním roce 2018/2019
Vážení rodiče, v příloze naleznete informace o průběhu přijímacího řízení ve školním roce 2018/2019.
12. 11. 2018 
Třídní schůzky a hovorové hodiny
Srdečně zveme všechny rodiče na třídní schůzky a následné hovorové hodiny. Na třídních schůzkách obdržíte informace a přihlašovací údaje k elektronické žákovské knížce, po té budou navazovat hovorové hodiny. Třídní schůzky pro rodiče žáků prvních až sedmých tříd začínají v 17.00 hodin a pro rodiče osmých, devátých tříd a 7.C v 17.30 hodin. Následné hovorové hodiny pro 1. stupeň končí v 18.30 hodin a pro 2. stupeň v 19.30 hodin.
12. 11. 2018 
Burza středních škol
Před hovorovými hodinami 12. 11. 2018 se v jídelně školy koná od 16.30 pro rodiče a žáky 8. a 9. tříd Burza středních škol. Veškeré informace o podmínkách přijímacího řízení, studiu i uplatnění v praxi přímo od zástupců jednotlivých škol.
šk. rok 2018/2019
Absolventské práce 9. ročníků
V letošním školním roce žáci devátých ročníků zpracovávají a následně odprezentují absolventské práce. Absolventské práce jsou jednou z forem, kterými škola ověřuje úroveň dosažené očekávané přípravy absolventů do reálného života (ať už dále studijního nebo pracovního).
šk. rok 2018/2019
Nový systém přihlašování strávníků a objednávání obědů
Školní jídelna přechází od 1. 9. 2018 na nový systém přihlašování strávníků a objednávání obědů. Při platbě stravy je NUTNÉ ZADAT VARIABILNÍ SYMBOL, který je možné zjistit nebo zkontrolovat u stravenkářky p. Holoubkové.
Cena obědů i svačin pro ZŠ zůstává nezměněna, pro MŠ nastala změna u ranní svačiny a oběda. Děti, stravující se v jídelně budovy Pohankova obdrží při přihlašování obědů papírovou stravovací kartu.
Strávníci školní jídelny Holzova si musí při přihlašování obědů zakoupit BEZKONTAKTNÍ ČIP (zálohovaná částka 100 Kč). Dosavadní kreditní karty již nebude možné používat.

šk. rok 2018/2019
Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně
Projekt je podpořen v rámci výzvy OP VVV Inkluzivní vzdělávání pro koordinovaný přístup v sociálně vyloučených lokalitách (KPSVL).
Doba realizace projektu: 1. 9. 2017 – 29. 2. 2020 
Ukončení financování aktivit na školách: 31. 12. 2019 
Cílem projektu je plošná podpora ZŠ na území města Brna při zavádění a realizaci společného vzdělávání, prevence školní neúspěšnosti, podpora začleňování žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí do základního vzdělávání.