Základní škola Holzova 1, Brno

Aktuality

30. 9. 2017 
Logická olympiáda
Logická olympiáda je soutěž pro žáky základních a středních škol z celé České republiky. Pro účast v soutěži je nezbytné, aby se každý soutěžící zaregistroval nejpozději do 30. září 2017. Každý žák získá vlastní přihlašovací údaje, pod kterými se přihlásí do nominačního kola soutěže. Nominační kolo probíhá online – lze se připojit doma, ve škole, v knihovně, zkrátka kdekoliv.
šk. rok 2017/2018
Informace pro rodiče budoucích prvňáčků
Vážení rodiče, informace o organizaci příštího školního roku, školní družině, stravování, pomůckách a zařazení prvňáčků do tříd naleznete v přílohách..
šk. rok 2017/2018
Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně
Projekt je podpořen v rámci výzvy OP VVV Inkluzivní vzdělávání pro koordinovaný přístup v sociálně vyloučených lokalitách (KPSVL).
Doba realizace projektu: 1. 9. 2017 – 29. 2. 2020 
Ukončení financování aktivit na školách: 31. 12. 2019 
Cílem projektu je plošná podpora ZŠ na území města Brna při zavádění a realizaci společného vzdělávání, prevence školní neúspěšnosti, podpora začleňování žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí do základního vzdělávání.