Základní škola Holzova 1, Brno

Aktuality

1. 7. – 1. 9. 2017 
Úřední hodiny
Úřední hodiny během hlavních prázdnin jsou každou středu od 10.00 do 12.00 hodin.
šk. rok 2017/2018
Informace pro rodiče budoucích prvňáčků
Vážení rodiče, informace o organizaci příštího školního roku, školní družině, stravování, pomůckách naleznete v příloze.
1. 7. – 1. 9. 2017 
Krásné prázdniny!
Všem žákům, rodičům i učitelům přejeme krásné a dlouhé prázdniny, hodně sluníčka a samé báječné prázdninové zážitky.

šk. rok 2016/2017
Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání na základních školách
Naše škola je od školního roku 2014/2015 zapojena do projektu „Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání na základních školách“, který realizuje Magistrát města Brna – Odbor školství, mládeže a tělovýchovy. Hlavním cílem projektu je podpora žáků ohrožených školním neúspěchem a/nebo předčasným odchodem ze vzdělávání.