Základní škola Holzova 1, Brno

Aktuality

šk. rok 2018/2019
Informace pro rodiče budoucích prvňáčků
Vážení rodiče, informace o organizaci příštího školního roku, školní družině, stravování, pomůckách...
květen 2018 
Spolek rodičů – poděkování a informace
Vážení rodiče, dovolte, abychom Vám všem poděkovali za celoroční spolupráci. Velmi si vážíme Vaší pomoci a pevně doufáme, že i následující rok bude stejně úspěšný, jako ten letošní.
2. 5. 2018 
Seznam přijatých prvňáčků
Vážení rodiče, v příloze naleznete seznam dětí přijatých do 1. ročníku ZŠ na školní rok 2018/2019 pod přiřazenými registračními čísly.
šk. rok 2017/2018
Absolventské práce 9. ročníků
V letošním školním roce žáci devátých ročníků zpracovávají a následně odprezentují absolventské práce. Absolventské práce jsou jednou z forem, kterými škola ověřuje úroveň dosažené očekávané přípravy absolventů do reálného života (ať už dále studijního nebo pracovního).
šk. rok 2017/2018
Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně
Projekt je podpořen v rámci výzvy OP VVV Inkluzivní vzdělávání pro koordinovaný přístup v sociálně vyloučených lokalitách (KPSVL).
Doba realizace projektu: 1. 9. 2017 – 29. 2. 2020 
Ukončení financování aktivit na školách: 31. 12. 2019 
Cílem projektu je plošná podpora ZŠ na území města Brna při zavádění a realizaci společného vzdělávání, prevence školní neúspěšnosti, podpora začleňování žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí do základního vzdělávání.