Základní škola Holzova 1, Brno

Aktuality

12.- 18. 2. 2018 
Projekt Edison
V týdnu od 12. 2. do 18. 2. 2018 se poprvé uskuteční na naší škole projekt Edison, který zajišťuje mezinárodní studentská organizace AIESEC.
leden – březen 2017 
Lyžařský zájezd
Pro žáky 4. až 9. tříd pořádá naše škola lyžařský zájezd do Bělé pod Pradědem. Časy odjezdů a příjezdů a další informace dostanou děti písemně.
30. 1. 2018 
Absolventský ples
Vážení rodiče žáků 9. tříd, srdečně Vás zveme na absolventský ples, který se uskuteční v úterý 30. ledna 2018 od 18.00 hodin.
27. 1. 2018 
Školní ples
Spolek rodičů při ZŠ Holzova pořádá 27. ledna Školní ples. Rezervace vstupenek bude možná 3. 1. 2018 mezi 12. a 15. hodinou na telefonním čísle 544 210 097. Výdej rezervovaných vstupenek se uskuteční 10. 1. 2018 od 17 hodin na Pohankové.
šk. rok 2017/2018
Absolventské práce 9. ročníků
V letošním školním roce žáci devátých ročníků zpracovávají a následně odprezentují absolventské práce. Absolventské práce jsou jednou z forem, kterými škola ověřuje úroveň dosažené očekávané přípravy absolventů do reálného života (ať už dále studijního nebo pracovního).
šk. rok 2017/2018
Přijímací řízení ve školním roce 2017/2018
Vážení rodiče, na adrese www.zsholzova.cz/prijimaci_rizeni.php naleznete informace o průběhu přijímacího řízení ve školním roce 2017/2018.
šk. rok 2017/2018
Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně
Projekt je podpořen v rámci výzvy OP VVV Inkluzivní vzdělávání pro koordinovaný přístup v sociálně vyloučených lokalitách (KPSVL).
Doba realizace projektu: 1. 9. 2017 – 29. 2. 2020 
Ukončení financování aktivit na školách: 31. 12. 2019 
Cílem projektu je plošná podpora ZŠ na území města Brna při zavádění a realizaci společného vzdělávání, prevence školní neúspěšnosti, podpora začleňování žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí do základního vzdělávání.