Základní škola Holzova 1, Brno

Aktuality

30. 9. 2019 
Logická olympiáda
Logická olympiáda je soutěž pro žáky základních a středních škol z celé České republiky. Pro účast v soutěži je nezbytné, aby se každý soutěžící zaregistroval nejpozději do 30. září 2018. Každý žák získá vlastní přihlašovací údaje, pod kterými se přihlásí do nominačního kola soutěže. Nominační kolo probíhá online – lze se připojit doma, ve škole, v knihovně, zkrátka kdekoliv.
šk. rok 2018/2019
Nový systém přihlašování strávníků a objednávání obědů
Školní jídelna přechází od 1. 9. 2018 na nový systém přihlašování strávníků a objednávání obědů. Při platbě stravy je NUTNÉ ZADAT VARIABILNÍ SYMBOL, který je možné zjistit nebo zkontrolovat u stravenkářky p. Holoubkové.
Cena obědů i svačin pro ZŠ zůstává nezměněna, pro MŠ nastala změna u ranní svačiny a oběda. Děti, stravující se v jídelně budovy Pohankova obdrží při přihlašování obědů papírovou stravovací kartu.
Strávníci školní jídelny Holzova si musí při přihlašování obědů zakoupit BEZKONTAKTNÍ ČIP (zálohovaná částka 100 Kč). Dosavadní kreditní karty již nebude možné používat.
šk. rok 2018/2019
Informace pro rodiče budoucích prvňáčků
Vážení rodiče, informace o organizaci příštího školního roku, školní družině, stravování, pomůckách...


šk. rok 2018/2019
Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně
Projekt je podpořen v rámci výzvy OP VVV Inkluzivní vzdělávání pro koordinovaný přístup v sociálně vyloučených lokalitách (KPSVL).
Doba realizace projektu: 1. 9. 2017 – 29. 2. 2020 
Ukončení financování aktivit na školách: 31. 12. 2019 
Cílem projektu je plošná podpora ZŠ na území města Brna při zavádění a realizaci společného vzdělávání, prevence školní neúspěšnosti, podpora začleňování žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí do základního vzdělávání.