Základní škola Holzova 1, Brno

Aktuality

6. 6. 2019 
Zahradní slavnost
Vážení rodiče, srdečně Vás zveme na Zahradní slavnost, která se uskuteční na dvoře ZŠ Holzova 1, ve čtvrtek 6. června 2019 od 18.00 hodin. Na slavnosti vystoupí školní pěvecké sbory.
6. 5. 2019 
Seznam přijatých prvňáčků
Vážení rodiče, v příloze naleznete seznam dětí přijatých do 1. ročníku ZŠ na školní rok 2019/2020 pod přiřazenými registračními čísly.
šk. rok 2018/2019
Přijímací řízení ve školním roce 2018/2019
Vážení rodiče, v příloze naleznete informace o průběhu přijímacího řízení ve školním roce 2018/2019.
šk. rok 2018/2019
Absolventské práce 9. ročníků
V letošním školním roce žáci devátých ročníků zpracovávají a následně odprezentují absolventské práce. Absolventské práce jsou jednou z forem, kterými škola ověřuje úroveň dosažené očekávané přípravy absolventů do reálného života (ať už dále studijního nebo pracovního).
šk. rok 2018/2019
Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně
Projekt je podpořen v rámci výzvy OP VVV Inkluzivní vzdělávání pro koordinovaný přístup v sociálně vyloučených lokalitách (KPSVL).
Doba realizace projektu: 1. 9. 2017 – 29. 2. 2020 
Ukončení financování aktivit na školách: 31. 12. 2019 
Cílem projektu je plošná podpora ZŠ na území města Brna při zavádění a realizaci společného vzdělávání, prevence školní neúspěšnosti, podpora začleňování žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí do základního vzdělávání.