Základní škola Holzova 1, Brno

Aktuality

12.- 18. 2. 2018 
Projekt Edison
V týdnu od 12. 2. do 18. 2. 2018 se poprvé uskuteční na naší škole projekt Edison, který zajišťuje mezinárodní studentská organizace AIESEC.
2. 12. 2017 
Vánoční jarmark
Srdečně všechny zveme na Vánoční jarmark, který pořádá naše škola v sobotu 2. 12. 2017 od 9 do 12 hodin na budově Pohankova 5. 
šk. rok 2017/2018
Přijímací řízení ve školním roce 2017/2018
Vážení rodiče, na adrese www.zsholzova.cz/prijimaci_rizeni.php naleznete informace o průběhu přijímacího řízení ve školním roce 2017/2018.
šk. rok 2017/2018
Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně
Projekt je podpořen v rámci výzvy OP VVV Inkluzivní vzdělávání pro koordinovaný přístup v sociálně vyloučených lokalitách (KPSVL).
Doba realizace projektu: 1. 9. 2017 – 29. 2. 2020 
Ukončení financování aktivit na školách: 31. 12. 2019 
Cílem projektu je plošná podpora ZŠ na území města Brna při zavádění a realizaci společného vzdělávání, prevence školní neúspěšnosti, podpora začleňování žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí do základního vzdělávání.