Základní škola Holzova 1, Brno

Aktuality

1. 7. – 31. 8. 2019 
Krásné prázdniny!
Všem žákům, rodičům i učitelům přejeme krásné a dlouhé prázdniny, hodně sluníčka a samé báječné prázdninové zážitky.


červenec, srpen 2019 
Úřední hodiny
Úřední hodiny o hlavních prázdninách budou probíhat každou středu od 10 do 12 hodin.
2019 
Nabídka zaměstnání
Naše školní jídelna hledá do svého týmu kuchaře nebo kuchařku.
červen 2019 
Přeplatky za stravování ve školní jídelně
Vážení rodiče, pokud máte zájem o ponechání přeplatků za stravování na následující školní rok, volejte paní Holoubkové (544 231 208) nebo napište na e-mail: stravenky.zsholzova@seznam.cz.
12. 6. 2019 
Náš ředitel na MŠMT
ŘŠ Mgr. Stanislav Holubář se ve středu 12. 6. 2019 zúčastnil důležitého pracovního jednání vybraných odborníků z praxe na MŠMT v Praze na pozvání ministra školství, mládeže a tělovýchovy pana Ing. Roberta Plagy, PhD., a to na základě doporučení české školní inspekce. Přínosného a konstruktivního jednání na téma RVP a ŠVP se za účasti pana ministra, pana ústředního školního inspektora a několika dalších odborníků z oblasti školství zúčastnilo celkem pět ředitelek a ředitelů základních škol z celé České republiky. Je to významné ocenění kvality školy a práce ŘŠ.
šk. rok 2018/2019
Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně
Projekt je podpořen v rámci výzvy OP VVV Inkluzivní vzdělávání pro koordinovaný přístup v sociálně vyloučených lokalitách (KPSVL).
Doba realizace projektu: 1. 9. 2017 – 29. 2. 2020 
Ukončení financování aktivit na školách: 31. 12. 2019 
Cílem projektu je plošná podpora ZŠ na území města Brna při zavádění a realizaci společného vzdělávání, prevence školní neúspěšnosti, podpora začleňování žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí do základního vzdělávání.