Základní škola Holzova 1, Brno

Aktuality

17. – 24. 2. 2019 
Projekt Edison
V týdnu od 17.2. do 24.2. 2019 se podruhé uskuteční na naší škole projekt Edison, který zajišťuje mezinárodní studentská organizace AIESEC.
26. 1. 2019 
Školní ples
Spolek rodičů při ZŠ Holzova pořádá 26. ledna ples. Předprodej vstupenek bude zahájen na Pohankové dne 9. 1. 2019 v 17 hodin.
leden – březen 2017 
Lyžařský zájezd 2019
Pro žáky 4. až 9. tříd pořádá naše škola lyžařský zájezd. Časy odjezdů, příjezdů a další informace dostanou děti písemně.
  • 13. 1. až 19. 1. – třídy 8.B, 9.A, 9.B
  •   2. 2. až   8. 2. – třídy 8.A, 7.B, 7.C, 5.B, 5.C
  • 24. 2. až   2. 3. – třídy 6.A, 6.B, 6.C
  •   3. 3. až   9. 3. – třídy 4.A, 4.B, 4.C, 5.A
šk. rok 2018/2019
Přijímací řízení ve školním roce 2018/2019
Vážení rodiče, v příloze naleznete informace o průběhu přijímacího řízení ve školním roce 2018/2019.
šk. rok 2018/2019
Absolventské práce 9. ročníků
V letošním školním roce žáci devátých ročníků zpracovávají a následně odprezentují absolventské práce. Absolventské práce jsou jednou z forem, kterými škola ověřuje úroveň dosažené očekávané přípravy absolventů do reálného života (ať už dále studijního nebo pracovního).
šk. rok 2018/2019
Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně
Projekt je podpořen v rámci výzvy OP VVV Inkluzivní vzdělávání pro koordinovaný přístup v sociálně vyloučených lokalitách (KPSVL).
Doba realizace projektu: 1. 9. 2017 – 29. 2. 2020 
Ukončení financování aktivit na školách: 31. 12. 2019 
Cílem projektu je plošná podpora ZŠ na území města Brna při zavádění a realizaci společného vzdělávání, prevence školní neúspěšnosti, podpora začleňování žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí do základního vzdělávání.