Základní škola Holzova 1, Brno

Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně

Projekt je podpořen v rámci výzvy OP VVV Inkluzivní vzdělávání pro koordinovaný přístup v sociálně vyloučených lokalitách (KPSVL).

Doba realizace projektu: 1. 9. 2017 – 29. 2. 2020 

Ukončení financování aktivit na školách: 31. 12. 2019 

Cílem projektu je plošná podpora ZŠ na území města Brna při zavádění a realizaci společného vzdělávání, prevence školní neúspěšnosti, podpora začleňování žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí do základního vzdělávání.