Základní škola Holzova 1, Brno

Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání na základních školách

Naše škola je od školního roku 2014/2015 zapojena do projektu „Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání na základních školách“, který realizuje Magistrát města Brna – Odbor školství, mládeže a tělovýchovy. Hlavním cílem projektu je podpora žáků ohrožených školním neúspěchem a/nebo předčasným odchodem ze vzdělávání.

Se souhlasem rodičů se vybraným žákům na 1. a 2. stupni věnují dva pedagogové. Práce se žáky probíhá během výuky i po vyučování. Pedagog tak má možnost individuálně pomáhat žákům v době vyučování nebo po výuce, splečně vypracovávat domácí úkoly a procvičovat učivo. I když je to práce a čas navíc, děti přijímají tuto pomoc s ochotou. Mnohým se zvyšuje šklní úspěšnost a získávají větší pocit sebejistoty.

Cílem projektu není pouze zvýšení školních vědomostí, ale i zlepšit celkový přístup ke vzdělávání, pomoc dětem s případnými problémy se spolužáky nebo v rodině.