Základní škola Holzova 1, Brno

II. stupeň


Rozvrh hodin 6.A
Pondělí RgV Č Inf Aj F Hv
Úterý M Aj Tv Vv Vv Vol
Středa Č M D Ov
Čtvrtek VkZ M Aj Tv Č
Pátek M D Č

Rozvrh hodin 6.B
Pondělí M RgV Tv Aj Č D
Úterý Hv Aj Č M Vol
Středa M Č Tv F
Čtvrtek M Ov Inf Aj VkZ
Pátek D Č Vv Vv

Rozvrh hodin 7.A
Pondělí M Č 2.Cj F Inf
Úterý M D Č Aj Tv/Inf Pč/Vv Pč/Vv
Středa Č M D Tv-h Tv-d
Čtvrtek Č Hv 2.Cj M Aj
Pátek VkZ Aj F Ov

Rozvrh hodin 7.B
Pondělí F D 2.Cj M Č Inf/Tv
Úterý D M Aj Tv/Inf Pč/Vv Pč/Vv
Středa Č F M Tv-h Tv-d
Čtvrtek VkZ 2.Cj Č M Aj
Pátek Aj Ov Č Hv

Rozvrh hodin 8.A
Pondělí D Ch Č Hv F Vv Vv
Úterý Aj M Tv Č 2.Cj VkZ
Středa M 2.Cj Č AJ Inf/Pč
Čtvrtek M Ch Č F D Tv
Pátek M Aj Inf/Pč Ov

Rozvrh hodin 8.B
Pondělí F Ch Č M Vv Vv
Úterý Č Aj Tv/Inf M 2.Cj Ov
Středa Tv-h D 2.Cj Č M Aj Inf-d
Čtvrtek Hv Č Ch VkZ F Pč/Tv
Pátek D Aj M Pč/Tv

Rozvrh hodin 9.A
Pondělí Č Tv/Inf F Aj Tv/Inf Ch
Úterý Mcv Č M 2.Cj D Hv
Středa Aj M Tv/Inf Č 2.Cj
Čtvrtek Ch M D Inf/Tv Č Pč/Vv Pč/Vv
Pátek M Čcv VkZ Aj F Ov

Rozvrh hodin 9.B
Pondělí Ch Inf/Tv M Aj Inf/Tv D
Úterý M Č Ov 2.Cj Hv
Středa Aj Č Inf/Tv M Mcv 2.Cj
Čtvrtek Č D F Inf/Tv Ch Pč/Vv Pč/Vv
Pátek Čcv Č VkZ Aj M F