Základní škola Holzova 1, Brno

Soutěže a akce

červen 2019 
Miniuniverzita
Radílci ze 3.A absolvovali jednodenní studium na MU v prostorách Univerzitního campusu v Bohunicích pod vedením pana Zendulky. Studium jsme zahájili imatrikulací. Zašli jsme si na přednášku o buňce a složili první těžkou zkoušku. Následoval seminář na téma lidské orgány. Psali jsme též diplomovou práci v prostorách Anatomického muzea. Velmi nás zaujalo i laboratorní cvičení, kde jsme zkoumali pod mikroskopem buňky a červené krvinky, poslouchali své srdce fonendoskopem, ověřovali jsme, zda nám dobře fungují ledviny či nervy. Naše úpěšné studium bylo pečlivě zaznamenáváno do indexu Ukončili jsme den slavnostní promocí a získali diplom a výsadu užívat titulu MiniDr.
11. 6. 2019 
Výlet Kulíšků 3.B na farmu do Březiny a Ochoze
11. června jsme vyrazili autobusem do Březiny, kde mají rodiče jednoho z Kulíšků malou farmu. Čekal na nás tatínek a koně, poník Tonička, králíčci, kočky a pohodové dopoledne. Potom jsme přešli do Ochoze, kde jsme se ochladili v bazénku dalšího spolužáka. Ani se nám zpět do Brna nechtělo. Děkujeme za báječný výlet.
červen 2019 
Květiny před budovou Pohankova
Vzhledem k tomu, že má být opět krásné léto, vysadili jsme před školu Pohankova kytičky, které není třeba zalévat. Je to práce dětí keramického kroužku 2. a 3. tříd. Velký dík patří panu školníkovi Liboru Bednaříkovi. Bez něj by zahrádka nevykvetla.
27. 5. – 1. 6. 2019 
Zahraniční zájezd
Letošní zahraniční zájezd byl inspirován dobrodružstvím Harryho Pottera. Poslední květnový týden jsme navštívili úžasná filmová studia na okraji Londýna, kde jsme obdivovali rekvizity a kulisy z natáčení všech dílů série. Nezapomenutelným zážitkem byla také prohlídka Amsterdamu nejen z lodě, ale i návštěvou známých míst, včetně květinového trhu.
17. 5. 2019 
Zábavné odpoledne
V pátek 17. května si Žákovská rada připravila pro děti z Klokánku zábavné odpoledne. Žáci připravili šipkovanou, ve které děti po cestě plnily úkoly. Celá šipkovaná končila až v Mariánském údolí, kde na děti čekala odměna. Mohli si zajezdit na Bobovce. Všem dětem se to moc líbilo a byly nadšené. Žákovská rada si výlet taky užila a už se těší na další akce s Klokánkem.
16. 5. 2019 
Běh líšeňských škol
Ve čtvrtek 16. května se v líšeňské rokli konal již tradiční Běh líšeňských škol. Reprezentanti školy ze všech ročníků se snažili o co nejlepší výkony. Pochválit je zapotřebí především ty z nižších ročníků. Za účast i za případná skvělá umístění. Jsou to:
  • Kristýnka Musilová z 1.B – 3. místo v kategorii 1. tříd
  • Zuzka Králová ze 3.C – 2. místo v kategorii 2. a 3. tříd
  • Vojtěch Šachl ze 4.C – 1. místo v kategorii 4. – 5. tříd
  • Tomáš Surka z. 5.A – 3. místo v kategorii 4. – 5. tříd
13. 5. – 17. 5. 2019 
Vesmírné dobrodružství – škola v přírodě 3.A, 3.B
Třeťáci v lese na Kuklíku našli rozbitou raketu a potkali Marťánka Blika. Během celého týdne Blika učili, jak se má správně starat o svou planetku. Týdenní program byl ekologicky zaměřen.
10. 5. 2019 
Planeta Země 3000 – Kolumbie
V pátek 10. května se žáci 7.A a 8.A vydali do tajemné Kolumbie. V rámci projektu Planeta Země 3000 proběhlo v Brně v kině Skala zajímavé promítání sestavené z autentických záběrů cestovatele a dobrodruha Adama Lelka.
7. 5. 2019 
Zážitkový přírodovědný program
Třídy 5.A a 5.C navštívily v pátek 7. května výukové programy na Lipce. Děti z „áčka“ si v programu „Pohroma na rybníku“ vyzkoušely práci detektivů a hledaly viníka znečištění rybníku. Posléze v místním rybníčku lovily vodní živočichy a pod mikroskopem je zkoumaly. Děti z 5.C si mezitím vyráběly šperk z vlny. 28. 5. si programy vymění.
6. 5. 2019 
PolyGram
Dne 6. května se žáci 6. B ze ZŠ Holzova zúčastnili v rámci projektu PolyGram přírodovědného programu, který se konal v Botanické zahradě a arboretu Mendelovy univerzity v Brně. V rámci programu jsme si prošli celý areál a seznámili se s rostlinami, které zde rostou. Žáci se seznámili s velkou druhovou rozmanitostí, mohli si zopakovat stromy, které právě probírali v hodinách přírodopisu a udělat velkou řadu krásných fotek neobvyklých rostlin.
30. 4. 2019 
Tajemná skříň doktora Stravy
V úterý 30. dubna přišly do tříd 3.D a 3.C lektorky z Rezekvítku. Tématem programu, který měly pro děti nachystaný, byla výživa člověka, její složky a jejich obsah v běžně používaných potravinách. Společně s dětmi „uklidili“ ve skříni doktora Stravy, roztřídili správně všechny potraviny a zároveň si zahráli několik her. Třeťákům se program výtečně hodil do učiva prvouky, kde právě probírali lidské tělo a jeho funkce.
26. 4. 2019 
Autorské čtení s Alexandrou Bradávkovou
Za dětmi do 3.A a 3.B přišla autorka knížky Ledňáčci a jejich kamarádi. Tuto knihu děti dostaly po návštěvě divadelního představení Kocour v botách v rámci projektu autorky knihy. Knížka je velmi pěkná, třeťáci ji mají jako společnou četbu. Po autorském čtení děti dostaly ještě jeden úkol – napsat krátký příběh ve třech větách a  zaslat ho autorce. Ta připravuje knihu těchto krátkých příběhů. Bližší informace můžete najít na http://www.sandras.cz/?cube=galerie&c2=367 .
13. 4. 2019 
Tradiční velikonoční jarmark
Jarní dekorace, květiny, keramické výrobky, 20 dílniček, kavárna, živí králíčci – to bylo v sobotu připraveno pro zájemce o jarní tvoření, setkání se známými a naladění velikonoční pohody. Děkujeme všem rodičům a přátelům školy za podporu při foukání vajec, řezání větví a větviček. Moc se osvědčila pomoc starších žáků při tvoření v dílnách, ukládání oblečení do šaten – i těm patří velký dík.
duben 2019 
Vybíjená
Na začátku dubna se na naší škole konaly turnaje žáků 3. – 5. tříd ve vybíjené. Velká gratulace patří děvčatům z 5. a 4. tříd, které zvítězily v okrskovém kole a  v kole městském se po velmi vyrovnaných zápasech a bojovném výkonu umístily nakonec na 3. místě.
5. 4. 2019 
Pythagoriáda
V pátek 5. dubna proběhlo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Soutěže se zúčastnili dobrovolníci z pátých, šestých, sedmých a osmých tříd. Nejlepších výsledků dosáhli: v kategorii 6. tříd – Tomáš Kopřiva (10 bodů), v kategorii 7. tříd – Alice J. Kirschnerová (13 bodů), Vojtěch Jež (13 bodů), Marek Jež (12 bodů), Lukas Kuppens (11 bodů), Jáchym Svoboda (11 bodů), Martin Linger (11 bodů), Saša Kocúrek (10 bodů), v kategorii 8. tříd – Jakub Rott (11 bodů), Jakub Kříž (11 bodů), Barbora Dubová (10 bodů), Martina Šroubková (10 bodů) a Jan Krahula (10 bodů).
4. 5. 2019 
DoTicha – Krajská postupová přehlídka dětských pěveckých sborů
Ve čtvrtek 4. dubna se školní pěvecký sbor DoTicha zúčastnil soutěžní Krajské postupové přehlídky dětských pěveckých sborů Jihomoravského kraje. Konkurence byla veliká, soutěže se zúčastnilo asi 12 sborů z Brna a okolí, přesto se našemu sboru podařilo vybojovat stříbrné pásmo. K tomu ještě naši klavíristé, Jeník Humpolíček a Jakub Rott, získali speciální ocenění za vynikající klavírní korepetici. Tohoto ocenění si obzvlášť považujeme, protože porotci soutěže vyzdvihli to, že sbor DoTicha byl jediným sborem, který neměl dospělého korepetitora, o veškerý hudební doprovod se postarali sami členové sboru. Členům sboru gratulujeme k vynikajícímu výsledku a přejeme jim hodně úspěchů v další činnosti.
28. 3. 2019 
Den učitelů
Pomalu se stává tradicí, že členové Žákovské rady připraví na Den učitelů pro své učitele nějaké překvapení. Loni složili písničku a vytvořili přání s originální básničkou, letos se rozhodli učitelům ulehčit práci a odučili za ně jednu hodinu. Pro žáky to byla velká výzva. Všichni se na tento úkol poctivě a dlouho připravovali, takže nakonec mohli převzít role svých učitelů a všechny žáky naší školy zábavnou formou seznámili s prací a dílem Jana Amose Komenského. Tento nápad se setkal s velmi pozitivním ohlasem jak učitelů, tak žáků. Mnozí kantoři byli výkonem žáků-učitelů velmi potěšeni, až dojati.
Březen 2019 
Ozobot – programování mikrorobotů
V rámci projektu "Základy programování/Zapojení Ozobotů do výuky na ZŠ, VG i SŠ" měla naše škola v měsíci březnu zapůjčeny mikroroboty Ozobot BIT. Žáci 5. a 6. tříd si zkoušeli programovat mikroroboty pomocí barevných kódů, žáci 7. tříd si vyzkoušeli on-line editor OzoBlockly. Rozvíjeli jsme nejen kreativitu, logické myšlení, ale i angličtinu, protože mnoho inspirativních výukových materiálů a kurzů je v angličtině. Žáky práce s Ozoboty velice bavila.
22. 3. 2019 
Matematický klokan
V pátek 22. března se žáci naší školy zapojili do mezinárodní soutěže Matematický klokan, které se účastní žáci základních a středních škol z celé Evropy. V kategorii Benjamín (6. a 7. třída) se na prvním místě umístila Alice J. Kirschnerová, druhé místo obsadil Martin Linger a třetí místo vybojoval Kevin Pokorný. V kategorii Kadet (8. a 9. třída) bylo pořadí na prvních třech místech následující: 1. místo Kryštof Kurečka, 2. místo Lukáš Hochman a 3. místo Jan Krahula. Gratulujeme.
22. 3. 2019 
Velká Morava
Na výpravu do středověku se vydala 22. 3. v rámci dějepisu 7. C. Zúčastnila se výukového programu v Moravském zemském muzeu. Děti si doplnily a oživily informace o životě starých Slovanů z doby Velké Moravy.
15. 3. 2019 
Dětská scéna
15.3. 2019 naši školu reprezentovali dva zástupci v Městském kole postupové přehlídky dětských recitátorů v Knihovně Jiřího Mahena, kteří byli úspěšní ve školním kole recitační soutěže – za 3. kategorii Vojtěch Špička ze 7. C, za 4. kategorii Filip Kotolan z 9. A. Konkurence byla velká, přesto oba bojovali a své příspěvky přednesli velmi zdařile.
10. 3. 2019 
Dětský karneval
Spolek rodičů při ZŠ Holzova pořádal v neděli 10. 3. dětský karneval "Z pohádky do pohádky".
únor 2019 
Bowlingová liga
Žáci naší školy v měsíci lednu a únoru sehráli školní bowlingovou ligu v nejmodernější bowlingové hale v ČR – Brno Bowling. Soutěž probíhala ve dvou kategoriích – mladší a starší žáci – smíšená družstva. Mladší žáci z pěti týmů obsadili 1. a 4. místo a Jan Dedík byl vyhlášen nejlepším hráčem ve své kategorii. Starší žáci se umístili na 2. a 3. místě a žákyně Patricie Martinkovičová byla vyhlášena nejlepší hráčkou mezi dívkami. Soutěž byla velice dobře zorganizovaná, všem se nám na bowlingu moc líbilo. Soutěžícím gratulujeme k úspěchu.
27. 2. 2019 
Masopust
Tradičně děti prvních, druhých a třetích tříd přišly do školy v maskách. Čekala je tělocvična plná balonků, tanec, hry a na závěr pochovávání basy. Děkujeme starším kamarádům za přípravu tělocvičny.
20. 2. 2019 
Zlatý Ámos
20. 2. 2019 se konalo ve Zlíně regionální kolo soutěže Zlatý Ámos, kde děti 4.B obhajovaly nominaci své paní učitelky.
15. – 19. 2. 2019 
Projekt EDISON
V týdnu po jarních prázdninách jsme na naší škole přivítali již podruhé sedm zahraničních stážistů v rámci projektu EDISON. Cílem projektu je seznámit žáky s kulturním a historickým bohatstvím zemí, odkud stážisté pochází. Žáci měli výjimečnou možnost procvičit si konverzaci v angličtině během celého týdne a  zažít zajímavou formu výuky. Děkujeme všem pedagogům a žákům, kteří se podíleli na organizaci projektu a také rodinám, které zajistily ubytování pro naše stážisty.
19. 2. 2019 
Karlovarský skřivánek
19. února se na ZUŠ Slunná konalo regionální kolo pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek. V letošním roce naši školu reprezentovaly čtyři šikovné zpěvačky. V kategorii A1 (žáci 1. stupně, kteří nestudují sólový zpěv) soutěžily Kateřina Štrajtová (5. A) a Anna Stodolová (5. A) a v kategorii B (žáci 2. stupně, kteří nestudují sólový zpěv) zpívaly Barbora Trojčáková (7. A) a Ester Pecho (8. A). Všechny naše žákyně nakonec obsadily medailové pozice: Katka Štrajtová získala 3. místo, Ester Pecho si vyzpívala 2. místo a Anička Stodolová s Bárou Trojčákovou vybojovaly 1. místa a postoupily do celostátního kola.
V celostátním kole v Karlových Varech byla konkurence opravdu veliká, přesto Anička za svůj skvělý pěvecký výkon získala čestné uznání.
Všem děvčatům moc gratulujeme a děkujeme za vynikající reprezentaci školy a přejeme jim spoustu dalších pěveckých úspěchů.
30. 1. 2019 
Absolventský ples
30. ledna vyvrcholil půlroční maraton příprav na absolventský ples deváťáků, který se v letošním roce konal v duchu pohádkového příběhu Alenky v říši divů. Krásné víly, galantní mladí muži a jejich dojatí rodiče podtrhovali slavnostní atmosféru tohoto nezapomenutelného večera, který bude ve vzpomínkách studentů uložen na dlouhou dobu jako první slavnostní krůček k dospělosti.
30. 1. 2019 
Třeťáci navštívili ROZMARÝNEK v Jundrově
Pořad s názvem Případ doktor Sacharin bylo vlastně detektivní pátrání po tajných ingrediencích, které používá zákeřný doktor Sacharin a které způsobují oslabení dětí i dospělých. Děti prozkoumaly složení běžných sladkostí a seznámily se s vlivem nadměrné konzumace cukru na lidský organismus. Formou stimulační hry podstoupili třeťáci testování účinků energetických nápojů. Na závěr si ve cvičné kuchyni každý připravil zdravou palačinku.
7. 1. -11. 1. 2019
Polární výprava 3.A, 3.B (Beskydy – Velké Karlovice)
Polární výprava na Arktidu se vydařila nad všechna očekávání. Malí polárníci si užili sněhu plnými doušky, zdokonalili se v lyžování. Nechybělo ani setkání s Angatarem a plnění úkolů o Arktidě, psaní deníků, polární party s tombolou, tvoření (šití, tisk na eskymácké vaky, lepení polárního medvěda), zpěv eskymáckých písniček. Je velká škoda, že arktický týden tak rychle utekl, moc se nám na Tabačce líbilo.
19. 12. 2018 
Návštěva a dar Klokánku
Ve středu 19. prosince se žákovská rada vydala do Klokánku za účelem toho, aby této organizaci předala vybranou částku, kterou získala za školní noviny, a vánoční dárky pro děti, které věnovali členové rady. Paní ředitelka žákovskou radu uvítala a předala jim spoustu informací o této organizaci. Žákovská rada je moc ráda, že jim může pomoci a určitě je bude podporovat dále.
19. 12. 2018 
Adventní koncert
Příjemnou vánoční atmosféru navodily školní pěvecké sbory Cvrčci, DoTicha a Charlieho andílci na Adventním koncertě, který se konal na Dělňáku v Líšni.
19. 12. 2018 
Kouzelník Reno v družině
19. prosince jsme si v družině nadělili krásný vánoční dárek. Pan kouzelník měl program plný zábavy a vtipu. Moc jsme si to všichni užili.
14. 12. 2018 
Vánoční kapřík – plavecké závody třeťáků
V pátek 14. 12. 2018 se všichni třeťáci sešli ve školním bazénu. Bazén si vyzdobili transparenty, vyzkoušeli si bojovné pokřiky a těšili se na závody. Plavala se prsa, kraul a rychlostní štafety tříd. Vyhráli úplně všichni, protože většinou to byl jejich první plavecký závod v životě. Atmosféra byla báječná. "Škoda že plavání v pololetí končí ", bylo slyšet z úst dětí.
13. 12. 2018 
Recitační soutěž
Dne 13. 12. 2018 se konalo školní kolo recitační soutěže II. stupně. Za účasti vedení školy předvedlo všech 38 zúčastněných velmi pěkné výkony. Konkurence byla veliká. Za I. kategorii (6. – 7. třída) postupuje do okresního kola recitační soutěže Vojtěch Špička ze 7. C, za II. kategorii (8. – 9. třída) naši školu bude reprezentovat Filip Kotolan z 9. B. Postupujícím držíme palce!
7. 12. 2018 
Den kariérového poradenství
7. 12. 2018 měli žáci 9. tříd možnost promýšlet svoji budoucnost, stanovovat si cíle ve svém životě. V rámci projektu Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně se věnovali v několikahodinovém bloku např. tvorbě vlastního „Kariérového stromu“ nebo „Visionboardu“. Výsledky své práce následně prezentují v hodinách slohu.
1. 12. 2018 
Vánoční jarmark
Škola na ulici Pohankova byla svátečně naladěna a vyzdobena. Vánoční jarmark mohl začít. Ve škole jsme připravili 20 dílniček pro děti i dospělé, prodej keramiky, květin, drobných dekorací a dobrot. Nechyběla ani Hvězdná kavárna. Novinkou letošního jarmarku byla výstava betlémů, které přinesli děti a jejich rodiče ze svých domovů. Sešlo se 26 různých betlémů – papírové, keramické, dřevěné. V dílničce mohli zájemci nakreslit postavičku a přidat ji do našeho společného betlému. I počasí přispělo ke sváteční atmosféře – bílé Vánoce.
28. – 29. 11. 2018 
Praha…to je to město?!
Zda se v Praze žije lépe a zda je Praha skutečně „hlavou království“, jak hlásá letitý nápis na Staroměstské radnici – tak na to hledali odpověď naši deváťáci mezi 28. – 30. listopadem při dějepisné a literární exkurzi.
29. 11. 2018 
Street art
V rámci výuky výtvarné výchovy žáci 7.A navštívili výukový program "Street art" v Knihovně Jiřího Mahena. V teoretické části se žáci seznámili s druhy street artu (např. graffiti, mural art, 3D street art, mozaiky, nálepky, street instalace, wheatpasting, stencil graffiti, videoprojekce), některými díly v Brně či ve světě, vysvětlili jsme si rozdíl mezi graffiti a vandalismem. Ve druhé části si žáci prakticky vyzkoušeli stencil graffiti, ve skupinách se snažili vytvořit nápadité obrázky. Cestou zpět do školy jsme pozorně sledovali své okolí a viděli díla, kolem kterých jsme dříve bez povšimnutí procházeli.
26. 11. 2018 
Městské a krajské kolo ve šplhu
2. místa nám jsou letos osudná. 26. 11. proběhlo městské a krajské kolo ve šplhu. Na 2. místě v městském i krajském kole se umístil Lukáš Mandys a stejně tak na 2. místě v městském i krajském kole družstvo mladších žáků – Lukáš Mandys, Marek Jež a Ondra Kameník. Starší žáci a žákyně se umístili v městském kole na 4. místě. Gratulujeme všem našim reprezentantům.
23. 11. 2018 
Hudební nástroje Afriky
V pátek 23. 11. se žáci osmých tříd ocitli v Africe, pronikli do tajů africké hudby a naučili se reprodukovat složité africké rytmy. Každá třída společnými silami nacvičila jednu africkou píseň a doprovodila se na vlastnoručně vyrobené a vyzdobené nástroje, mezi kterými nechyběly dešťové hole, bubny různých velikostí, shakery, píšťaly a další. Na výtvory žáků a na fotky z průběhu celého dne se můžete podívat ve fotogalerii.
18. 11. 2018 
Úspěchy ve šplhu
V pondělí 18. listopadu se na ZŠ Krásného konalo obvodní kolo ve šplhu žáků 3. – 5. tříd. Pěkných úspěchů na něm dosáhli reprezentanti naší školy ze 4.tříd. Marek Pokorný ze 4. B vyhrál ve své kategorii a Barbora Škrabálková ze 4. C byla na 3. místě. Oba dva postupují do městského finále, které se koná ve středu 28.11. na ZŠ Svážná.
12. 11. 2018 
Malý veletrh středních škol na Holzové
Součástí naší péče o vhodné směřování budoucích absolventů je v rámci kariérního poradenství organizování tradiční „Burzy středních škol“.
5. – 16. 11. 2018 
Bobřík informatiky
V týdnech od 5. do 16. listopadu proběhla celostátní soutěž Bobřík informatiky. Úlohy jsou zaměřené na logické uvažování při řešení úloh, které se dotýkají témat ze světa informatiky, např. kódování zprávy, nalezení nejkratší cesty. V kategorii Mini uspělo 21 žáků, nejlepším řešitelem je Šimon Tkaný. Z kategorie Benjamin úspěšně řešilo soutěž 10 žáků a první místo obsadila Emma Mertová. Nezklamali ani žáci 8. a 9. tříd řešící kategorii Kadet, 7 žáků se stalo úspěšnými řešiteli. První místo obsadila Barbora Dubová. Gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.
9. 11. 2018 
Svatomartinské odpoledne v družině
První letošní společný program na zahradě jsme si parádně užili. Od splnění jednotlivých úkolů nás neodradilo ani pošmourné počasí. Už teď se těšíme na další celodružinové akce.
31. 10. 2018 
Halloween
31. 10. 2018 si všichni žáci užili halloweenské radovánky. Členové žákovské rady se po dvojicích vydali do všech tříd koledovat. Na Holzově rozdali do tříd dýně k vyřezání a zadali dětem úkoly. Poté se všichni sešli v tělocvičně školy, kde proběhlo vyhodnocení nejzajímavěji vyřezaných dýní a soutěž o nejlepší masky. Speciální cenu získaly čtyři třídy, ve kterých se sto procent dětí dostavilo do školy v maskách. Tyto třídy si teď budou užívat obědy v jídelně bez čekání v dlouhé frontě.
25. 10. 2018 
Žáci 1.,2.,3. tříd slaví 100.výročí republiky
22. – 24. 10. 2018 
Terénní pobyt 8. tříd
Žáci 8. ročníku vyrazili na třídenní terénní pobyt, kde bylo náplní studium přírody prostřednictvím smyslů (zrak, hmat, sluch, čich a chuť). Výuka byla zaměřena na vybrané druhy savců, kteří žijí v naší přírodě, poznávání botaniky pomocí hmatu, žáci si vyzkoušely naslouchat nočním i brzkým ranním zvukům přírody, odlévali jsme sádrou stopy, které jsme našli…. a vyzkoušeli jsme mnoho dalších zajímavých aktivit a her, které se jen tak ve školních lavicích zorganizovat nedají.
22. 10. 2018 
Bitva, která se nedokonala
Žáci 6.A si 22. 10. 2018 ve studiu dramatické výchovy Labyrint připomněli obléhání Brna Švédy. Pomocí scének, pantomimy a řady her se vžívali do rolí obránců i  obléhatelů a do jejich pocitů. Brněnská pověst o tom, proč na Petrově zvoní poledne už v 11 hodin, jim tak posloužila k zamyšlení nad mocí lidského důvtipu a nad tím, jak jsou boje zbytečné a nikomu nepřináší užitek.
18. 10. 2018 
2. místo děvčat ve florbalu v Brně
18. 10. 2018 děvčata z osmých a devátých tříd vybojovala ve finále v přeboru brněnských ZŠ ve florbalu 2. místo. Všem děvčatům děkujeme a blahopřejeme k výbornému výsledku!
16. 10. 2018 
Osudové osmičky
Dne 16. 10. 2018 se žáci 7.B vrátili do historie. Stalo se tak v Centru volného času Legato, kde se během několika hodin vžili do osudů lidí v letech 1918, 1938, 1948, 1968 a 1988. V mnoha situacích se museli rozhodnout, jak by se zachovali a jaké důsledky by toto rozhodnutí mělo na ně samotné i  na jejich rodinu. Aktivity jim umožnily prožít si dějiny mnohem osobněji než ve školní lavici.
15. – 19. 10. 2018 
Staleté kořeny
V týdnu 15. – 19. 10. 2018 se konal interaktivní projekt ke 100. výročí vzniku Československé republiky s názvem Staleté kořeny, kterého se zúčastnili všichni žáci z druhého stupně. V rámci projektu si studenti připomněli významné osobnosti české historie, které ve svém odkazu nesli důležité poselství, na němž staví lidé dodnes. Během několika her se s nimi seznámili a nakonec si i prakticky vyzkoušeli pevnost „kmenu“ vytvořeného z vlastních těl. Výstupem z dvouhodinového programu byl žáky dotvořený plakát s lípou do každé třídy.
15. 10. 2018 
Dopravní výchova
Žáci 3.B využili krásné podzimní počasí a vyrazili na dopravní hřiště v Řečkovicíh. Praktické části předcházela výuka dopravní výchovy na počítačích Amavet v Husovicích.
11. 10. 2018 
Den přírodních věd
Dne 11. 10. se vybraní žáci 6. a 7. tříd zúčastnili Dne přírodních věd pro školy v brněnské ZOO. Žáky čekalo několik zajímavých stanovišť, kde mohli využít své znalosti z přírodovědně zaměřených předmětů. Úkoly mohli plnit na stanovištích zabývajících se zoologií bezobratlých i obratlovců, botanikou, mikrobiologií, fyzikou i geologií. Žáci byli i s pedagogickým doprovodem po celé ZOO provedeni průvodci z chemické průmyslovky. V závěru programu si žáci mohli užít chemickou show, kterou pro ně rovněž připravili žáci a pedagogové ze Střední školy chemické.
11. 10. 2018 
Ekofilm, Voda – mocná i zranitelná
Čtvrteční dopoledne se žáci 7.A zúčastnili 44. mezinárodního festivalu filmů s tematikou životního prostředí EKOFILM v Otevřené zahradě. V rámci festivalu nejdříve zhlédli dokumentární film zabývající se problematikou mokřadů, následoval zajímavý výklad enviromentalisty s diskuzí. Ve druhé části si žáci v rámci programu "Voda – mocná i zranitelná" prakticky vyzkoušeli regulovat tok řeky, vypočítali a pak experimentálně ověřili množství akumulované a odtečené vody z různých prostředí, lovili a poznávali vodní živočichy.
11. 10. 2018 
Projekt „První pomoc“
Žáci devátých tříd se zúčastnili projektu První pomoci, kde si na vlastní kůži mohli vyzkoušet reakci na různé „reálné“ situace (řezná rána na ruce, krvácení z hlavy, zasažení el. proudem, popálenina, zaskočení předmětu v dýchacích cestách, zlomená ruka atd…). Velkou pomocí byli žáci 8. ročníku, kteří hráli dané situace a taky hodnotili podle předem připravených kritérií, jak si deváťáci vedou...
10. 10. 2018 
Přírodovědný klokan
10.10. si žáci osmých a devátých ročníků prověřovali znalosti z chemie, fyziky, přírodopisu, zeměpisu a matematiky v celostátní soutěži Přírodovědný klokan. Mezi nejúspěšnější patří Tereza Jelínková z 8.A, se 72 body, Michaela Dlábková z 9.B, se 69 body, Ester Pecho z 8.A, se 67 body. Všem soutěžicím blahopřejeme.
10. 10. 2018 
Zvířátkový den
Ve středu 10. 10. proběhl ve 3. B zvířátkový den. Každý mohl přivést svého zvířecího mazlíčka. Třída se zaplnila křečky, ptáčky, králíky. Dopoledne s námi strávila kočka, želva, myš, šneci. Na chvíli dorazili i tři psi. Každý žák představil svého mazlíčka, zodpověděl dotazy kamarádů. Ve slohu jsme zvířata popisovali a vše jsme zakončili malováním. Bylo to moc pěkné dopoledne.
8. 10. 2018 
2. místo ve městě Brně ve stolním tenise
8. října zabojovali sedmáci ve složení Šimon Válek, Martinové Jurman a Linger a Remi Chaker v turnaji základních škol města Brna ve stolním tenise. Po jedné porážce a čtyřech vítězstvích se kluci umístili na 2. místě. Blahopřejeme.
říjen 2018 
3. místo mladších chlapců ve florbalu v Brně
V říjnu 2018 chlapci ze 7. tříd hráli o postup do finále v přeboru brněnských ZŠ ve florbalu. Postoupili po třech vítězstvích a po finálových bojích se umístili na 3. místě v Brně. Hochům děkujeme a blahopřejeme k výbornému výsledku!
1. 10. – 3. 10. 2018 
Adaptační kurz 6. tříd
Všechny tři třídy šestých ročníků vyrazily na adaptační kurz do RS Březová. Cílem bylo seznámení s novou třídní učitelkou/učitelem a některými novými spolužáky, taky byl zaměřen na posílení týmové spolupráce a vztahů ve stávajícím kolektivu. RS Březová je jeden z největších adrenalinových parku v ČR, kde zkušení instruktoři připravují program na míru pro jednotlivé třídy a celou dobu tento program zajišťují. Všichni jsme si aktivity náramně užili a pevně věřím, že odjížděli z akce posíleni o nové zážitky, kamarádství a se stmeleným kolektivem.
27. 9. 2018 
Florbalový turnaj Čejka cup
27. 9. 2018 družstva děvčat i chlapců reprezentovala naší školu ve florbalovém turnaji Čejka cup. Obě družstva uspěla. V celkovém pořadí obsadila děvčata i  chlapci 1. místo!! Blahopřejeme!
21. 9. 2018 
Stromy svobody
V pátek 21. září se konala v Líšeňské rokli akce, která se týkala znovuotevření rokle a taky 100. výročí založení Československé republiky. Sázely se stromy svobody, zakopávaly se boxy, ve kterých byly schovány různé věci pro budoucí generace. Pro zpestření se vybraní žáci účastnili dějepisného kvízu. V průběhu akce měly příležitost setkat se všechny děti ze čtyř líšeňských škol.
19. 9. 2018 
Archeoskanzen, Živá voda v Modré, Buchlov
Škola už začala, ale my, žáci 4.A, 4.B a 5.B, jsme si 19. září připomněli atmosféru prázdnin. Vyrazili jsme na krásný výlet do oblasti jižní Moravy, která je proslulá svou dávnou a významnou minulostí. Kde jsme to byli? Ve vesnici Modrá a na hradě Buchlov. Nejvíc nás oslovil Archeoskanzen – jak žili lidé v době Velké Moravy a  Živá voda v Modré – život v rybníku z pohledu potápěče. Pak jsme se přesunuli „strojem času“ (autobusem) na hrad Buchlov, kde jsme pozorovali monument středověkého obranného hradu. Prý nebyl nikdy dobyt! No a teď už doopravdy do školních lavic dobývat horu vědomostí a dovedností…
19. 9. 2018 
Jablíčkové dopoledne na školní zahradě
Žáci prvních, druhých a třetích tříd přivítali podzim na zahradě školy Pohankova. Paní učitelky připravily 24 jablíčkových úkolů a žáci z žákovské rady pomohli s jejich realizací. Poskládej jablíčkové puzzle, přenes bednu jablek, seřaď jablka podle velikosti, slalom s jablkem na hlavě, pojídání křížal, zalej jabloň… to jsou příklady stanovišť. Během dopoledne vznikla i nová přátelství, protože školáci tvořili dvojice prvňák se třeťákem, druhák s druhákem z jiné třídy. Počasí bylo krásné. Odměnou všem bylo sladké jablíčko, bonbon a prima zážitky.
13. 9. 2018 
Trapeři ve 3.B
Ačkoliv prázdniny již jsou za námi, dnešní den i ve škole trochu prázdninově voněl. Přijeli za námi Trapeři s výukou střelby z luku, vzduchovky. Dokonce jsme si i v týmech zasoutěžili.
šk. rok 2018/2019
Třídíme odpady v rámci Recyklohraní
Naše škola se zapojila do školního recyklačního programu Recyklohraní. Program pořádají neziskové společnosti ASEKOL, ECOBAT a EKO-KOM, které zajišťují sběr a recyklaci vysloužilých elektrozařízení, baterií a obalů. V rámci programu recyklohraní jsme se zapojili do projektu ekolamp. Ten zajišťuje zpětný odběr a recyklaci osvětlovacích zařízení (úsporné kompaktní zářivky, lineární zářivky do 40 cm, světelné zdroje s LED diodami a výbojky).
šk. rok 2018/2019
Projekty – Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol
Naše škola se účastní projektů Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol. Projekty se vztahují na všechny žáky prvních až devátých ročníků základních škol, kteří dostávají ovoce, zeleninu a mléčné výrobky zcela zdarma.
šk. rok 2018/2019
Projekt Čtení pomáhá
Tradičně se žáci naší školy připojují k projektu Čtení pomáhá, při kterém se každoročně rozdělí 10 milionů korun. Každý žák, který se zapojí do projektu, získá po přečtení některé ze seznamu vybraných knih kredit 50 korun, který bude moci věnovat na jeden z nominovaných dobročinných projektů.