Základní škola Holzova 1, Brno

Soutěže a akce

9. 11. 2017 
Podivuhodný příběh ztraceného deníku
Žáci 6.A navštívili interaktivní hernu v Muzeu ve Šlapanicích zaměřenou na Atlas neobyčejných ptáků. Ve skupinách se prostřednictvím útržků z deníkových záznamů vydali po stopách ztroskotané výpravy. Potkali se s bájnými tvory, vyluštili šest šifer a všem skupinám se podařilo odhalit neznámého tvora.
8. 11. 2017 
Podzimní halloweenské odpoledne v družině
Letos nám pan kouzelník očaroval dny a halloweena jsme oslavili o pár dní později. To nám ale nevadilo a soutěžení jsme si parádně užili. Těšíme se na další společnou akci.
2. 11. 2017 
Návštěva Červeného kříže
Dne 2. listopadu naši školu navštívila Mezinárodní zdravotnická organizace Červený kříž. První hodinu jsme měli teorii. Ta obsahovala promítání obrázků a informace například o krvácení. Po té jsme se 2 hodiny učili a začala praxe.
říjen 2017 
Druháci vyrazili do Soběšic na Jezírko
Program Dřevěný svět dětem přiblížil život stromů, jejich využití, zkoumali život brouka tesaříka. Na závěr si děti připravily a na kachlových kamnech upekly bramborové placky. Byly moc dobré.
říjen 2017 
Soustředění se školním pěveckým sborem DoTicha
Letos jsme se školním pěveckým sborem DoTicha uspořádali soustředění už v říjnu, abychom mohli pracovat jak na vánočním, tak celoročním repertoáru. V krásném prostředí Hálova mlýna a v kouzelných kulisách babího léta se nám zpívalo a hrálo opravdu báječně. Samozřejmě zbyl i čas na nejrůznější hry a diskotéku. O tom, že jsme si soustředění velmi užili, se můžete přesvědčit v galerii. Zároveň jsme pro vás také natočili malou ochutnávku z našeho připravovaného vánočního repertoáru. Těšíme se na vás na vánočních vystoupeních!
30. 10. 2017 
Kouzelné odpoledne v družině
V pondělí 30. října nám vykouzlil úsměv na tváři kouzelník Reno. Stejně jako loňský rok bylo vystoupení velmi milé a především hodně veselé.
20. 10. 2017 
Stolní tenis
Mladší chlapci se zúčastnili turnaje na ZŠ Svážná. V silné konkurenci obsadili 5. – 6. místo z deseti družstev. Dvě družstva jsme porazili a naopak dvě družstva nad námi zvítězila.
17. 10. 2017 
Výukový program Noviny
17. října se členové žákovské a redakční rady zúčastnili výukového programu Noviny ve Středisku volného času Legáto. Žáci si vyzkoušeli roli redaktorů a získali spoustu cenných zkušeností a rad, které budou moci zúročit při tvorbě školních novin.
17. 10. 2017 
Komunikace a spolupráce
V úterý 17. 10. se žáci třídy 6.A opět vydali do Saleska a prožili zde příjemné dopoledne na adaptačním programu Aktif. Cílem programu bylo lépe poznat nové spolužáky, rozvíjet komunikační dovednosti a vzájemnou spolupráci. Aktivity zaměřené na verbální i neverbální komunikaci nás velmi bavily, společným úsilím jsme zdárně splnili zadané úkoly a zároveň si uvědomili, kde jsou naše rezervy a co máme zlepšovat. Těšíme se na další "Aktif" program.
17. 10. 2017 
Návštěva v družině
17.října k nám přijeli na besedu manželé Slovíčkovi, kteří doma chovají hady a šneky (achatiny). Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí a statečně jsme si hady pohladili. A protože jsme v družince všichni zvědaví, opět přijedou příští týden.
12. 10. 2017 
Čejka cup 2017 
12. 10. se konal florbalový turnaj na ZŠ Čejkovická. Dívky turnaj vyhrály, hoši skončili na 3. místě. Blahopřejeme.
11. 10. 2017 
Přírodovědný klokan
Ve středu 11. října si žáci osmých a devátých ročníků prověřovali znalosti z chemie, fyziky, přírodopisu, zeměpisu a matematiky v celostátní soutěži Přírodovědný klokan. Mezi nejúspěšnější patří Luděk Kuropata (9.A) se 76 body, Anna Mrázová (8.A) se 73 body a Patrik Jamnický (8.B) se 69 body. Všem soutěžícím blahopřejeme.
6. 10. 2017 
Knihovna Jiřího Mahena – pasování prvňáčků
Žáci 1.C a 1.D navštívili 6.října líšeňskou knihovnu, kde je královna pasovala na čtenáře. Byli obdarováni odznakem a lízátkem. Poté si mohli libovolně prohlédnout knihy.
27. 9. 2017 
Lamacentrum – 1.C, 1.D
Dne 27. září se třídy 1.C a 1.D vydaly do Lamacentra. Nejen, že se dozvěděli mnoho o původu zvířat, ale zkusili si je i nakrmit. Počasí nám přálo, proto si mohli venku zahrát hry. Za správné odpovědi dostali samolepku lamy a sladkost.
25. 9. 2017 
Adaptační kurz 6.B, 6.C
25. září se žáci 6.B a 6.C vydali na třídenní adaptační kurz v doslova pohádkovém prostředí rekreačního střediska Březová. Jelikož do obou tříd tento školní rok přibylo několik nových žáků a nové třídní učitelky, cílem akce bylo vzájemné seznámení a zejména posílení spolupráce mezi všemi účastníky pomocí her a řady aktivit. V rámci bohatého programu měli žáci možnost prokázat odvahu např. na vysokých lanech nebo při skoku z věže, vzájemně si pomoci např. při přemístění všech kamarádů pomocí lana z místa na místo, společnými silami ubránit tvrz před nepřáteli, závodit na raftech, projet se na koni nebo si zabojovat v airsoftu. Všichni se z pobytu vrátili spokojení, plní nezapomenutelných zážitků a určitě také s vědomím, že vzájemnou domluvou a spoluprací lze dosáhnout i toho, co se zdá zpočátku téměř nemožné.
22. 9. 2017 
Adaptační program AKTIF Salesko
V pátek 22. září se třída 4.A vydala do Saleska na program, který by měl dopomoci ke stmelení nového kolektivu ve třídě. Děti si skvěle užily akční hry v tělocvičně zaměřené na domluvu a spolupráci, ale také klidnější část v klubovně, kde hledaly své silné stránky a posilovaly respekt ke druhým.
21. a 22. 9. 2017
Prohlídka káznice
Bývalá káznice z konce 18. století byla cílem prohlídky žáků 8. a 9. tříd ve dnech 21. a 22. 9. Rozsáhlý objekt se nachází mezi ulicemi Bratislavská a Cejl a v minulosti zde byla rakousko-uherská a posléze prvorepubliková věznice, během nacistické a komunistické diktatury se stala neblaze proslulým místem teroru, kterým si prošla řada významných osobností, např. básník Jan Zahradníček nebo spisovatel Zdeněk Rotrekl. Vazební věznice byla v těchto dobách i místem poprav politických vězňů. V rámci prohlídky káznice žáci shlédli divadelní představení Putin lyžuje, které ztvárnilo Divadlo Líšeň na podkladě knihy Ruský deník zavražděné ruské novinářky Anny Politkovské a také informací uveřejněných na webových stránkách pozůstalých po teroristických útocích.
21. 9. 2017 
Bramborový den
Bramborové hrátky pro 1., 2., a 3. třídy na zahradě školy. Starší žáci z 6. až 9. tříd zajistili 25 stanovišť, kde mladší spolužáci radostně plnili zadané úkoly. Odměnou všem byl sladký perník, brambory na loupačku s máslem a skvělé zážitky.
12. – 14. 9. 2017 
Adaptační pobyt
Ve dnech 12. až 14. září se žáci 4.B zúčastnili adaptačního pobytu v rekreačním středisku Prudká. I když bylo chladnější počasí, děti to neodradilo a zapojily se do sportovních i tvořivých činností s nadšením. Věnovaly se míčovým hrám, především vybíjené a přehazované. Chlapci si zahráli i fotbal. Všichni byli nadšení i ze svých výkonů na trampolíně. Navštívili jsme také nedaleký městys Doubravník a město Tišnov. Večerní hry a soutěže kolektiv dětí ještě více utužily.
9. 9. 2017 
Rezekvítek
V úterý 9. září jsme si do třídy 4.A a 4.B pozvali terénní pracovnici ekologické organizace Rezekvítku, abychom se poutavou formou dozvěděli něco víc o přírodě. Výukový program Rozmanitost přírody trval 2 hodiny a hravou formou a tvořením ve skupinách si děti připomněly a doplnily informace o změnách v přírodě v jednotlivých ročních obdobích.
šk. rok 2017/2018
Třídíme odpady v rámci Recyklohraní
Naše škola se zapojila do školního recyklačního programu Recyklohraní. Program pořádají neziskové společnosti ASEKOL, ECOBAT a EKO-KOM, které zajišťují sběr a recyklaci vysloužilých elektrozařízení, baterií a obalů. V rámci programu recyklohraní jsme se zapojili do projektu ekolamp. Ten zajišťuje zpětný odběr a recyklaci osvětlovacích zařízení (úsporné kompaktní zářivky, lineární zářivky do 40 cm, světelné zdroje s LED diodami a výbojky).
šk. rok 2017/2018
Projekty – Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol
Naše škola se účastní projektů Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol. Projekty se vztahují na všechny žáky prvních až devátých ročníků základních škol, kteří dostávají ovoce, zeleninu a mléčné výrobky zcela zdarma.
šk. rok 2017/2018
Projekt Čtení pomáhá
Tradičně se žáci naší školy připojují k projektu Čtení pomáhá, při kterém se každoročně rozdělí 10 milionů korun. Každý žák, který se zapojí do projektu, získá po přečtení některé ze seznamu vybraných knih kredit 50 korun, který bude moci věnovat na jeden z nominovaných dobročinných projektů.